Fältskytte

Fältskytte är en skytteform som utövas mot figurmål som ställs ut på 5-8 stationer i naturen, avstånden är för skytten okända och varierar oftast mellan 200 och 700 meter. Normalt skjuts 6 skott per station. Utmaningen för skyttarna är att både avstånd och vind måste bedömas korrekt för att träffa målet.