Götene Skyttegille

Uppdatering ang. planeringsträffen!

Det blir ett möte i klubbstugan den 16:e maj, kl. 20:00 för att diskutera ett nytt datum då vi kan träffas, äta nåt gott och planera inför klubbens jubileum.

Hoppas vi ses!
Bernard