Götene Skyttegille

Styrelsemöte

Styrelsen kallar till styrelsemöte den 28 juni kl 18.30 i klubbstugan på banan.

Är önskvärt att så många ledamöter som möjligt deltar trots det korta varslet.

Mvh Jimmi Johansson