Götene Skyttegille

Tävling Korthåll 3 September inställd

Tyvärr är tävlingen i korthåll den 3 september inställd p.g.a. osäkerhet om fältet vid skjutbanan hinner tröskas.

Välkomna på kulstig till våren eller nästa höst!