Götene Skyttegille

Tjäle!

Nu när vintern är här så finns det risk att det blir tjäle i kulfången och då är det inte tillåtet att skjuta. Det är saltat men sjunker temperaturen för lågt så har saltet ingen effekt. Varje skytt som använder banan är skyldig att kontrollera kulfången och i boden finns det ett järn man kan använda. Det ska kunna stickas ned minst 50cm.