Skjuttider och regler

Måndag-Torsdag09:00-21:00
Fredag-Söndag09:00-16:00
Röda helgdagar samt Julafton och Midsommar Stängt

Bestämmelser för Götene Skyttegille skjutbana.

Giltighet från 2022-03-14

Skjutbanan får endast användas av medlemmar i Götene Skyttegille samt gäster som medföljer medlem.

Kontaktuppgifter:

Koordinater och larmning vid olycka

 • Adress: Backgården 2:25 GÖTENE. Latitud 58,535243 Longitud 13,472103.
 • Vid olycka larma 112 och därefter skjutbanechef eller ordförande

Tillåtna skjuttider

 • Måndag-torsdag 09.00-21.00 samt fredag-söndag 09.00-16.00.
 • Skjutförbud råder på Midsommar, Julafton samt röda helgdagar.

Tillåtna vapen:

 • Gevär i klass 1 – 4.
 • Luftvapen
 • Skjutning med pistol och revolver är inte tillåtet.

Tillåtna skjutplatser

 • Skjutning är tillåtet från skjuthallen (300m) och fram till 50m från kulfånget.
 • Kortaste skjutavstånd vid stålmål är 100m.
 • All skjutning ska ske mot kulfånget.

Ansvarig skjutledare och skyttens ansvar

 • Skjutledare ska utses vid två eller fler skyttar.
 • Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
 • Skjutledare ska ha fungerande mobiltelefon
 • Alla skyttar har ansvar för att vapenhanteringen sker på ett säkert sätt samt för att ha kontroll av området mellan skytt och målet under pågående skjutning.

Tillåtna mål

 • Pappers- och platstavlor på tavelhållare av frigolit och kanalplast (finns i markörgraven vid tavelställen).
 • Stålmål i splitterskydd som uppfyller krav enligt SäkB (se separat anslagna regler för stålmål).

Allmänna ordningsregler för Götene Skyttegilles skjutbana

 • Parkering sker i första hand vid klubbstugan vid klubbstugan.
 • Kör inte på vägen framför skjuthallen (300m) när den är avstängd på grund av dålig bärighet utan gå i stället.
 • Håll rent efter dig och släng skräp och tomhylsor i därför avsedda kärl.
 • Ställ tillbaka barrikader och annan utrustning på sin plats efter avslutad skjutning.
 • Var hänsynsfull mot omgivningen när du skjuter och gör uppehåll i skjutningen när ex. lantbruksmaskiner passerar nära skjutbanan.
 • Kontakta skjutbanechef eller ordförande om något går sönder eller du upptäcker något fel på skjutbanan, du är självklart även välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förslag på förbättringar!