Götene Skyttegille / Resultat

Resultat KM precision 200/300 UNL samt Bänk 23-08-27

Tävlingen genomfördes med valfritt vapen och skytte på 200m resp 300m 10 skott på varje avstånd med 2/3 provskott, 300m int-tavla i halvstorlek.